ssm.ingsolution@gmail.com  |  0744375588

Servicii

S.C. ING Solution PM  S.R.L ofera societatii dumneavoastra urmatoarele servicii:

 

 A) INTOCMIRE DOSARE

 1. Intocmirea dosarului SSMin baza Legii 319/2006 privind protectia si securitatea muncii si a normelor metodologice reglementate.

Dosarul va include:

 

 • Instructiuni specifice de securitate, sanatate si protectia muncii pentru fiecare post de lucru din cadrul societatii angajatoare
 • Documentar tematic pentru instruirea la angajare
 • Documentar tematic pentru instruirea la locul de munca
 • Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
 • Evaluarea riscurilor pentru fiecare post de lucru din societate
 • Planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor
 • Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse
 • Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.

 

 1. Intocmirea dosaruluiPSI in baza Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care va cuprinde:

 

 • Instructiuni specifice de PSI pentru fiecare post de lucru
 • Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse
 • Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor

 

 B) Asistenta lunara cuprinde:

 

 • Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM si SU
 • Instruirea generala la angajare
 • Instruirea periodica la locul de munca
 • Intocmirea  de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent
 • Testarea cunostintelor minime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca si Situatii de Urgenta
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului (ex: controale inopinate ITM, accidente de munca)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca
 • Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in relatia cu I.T.M.-ul
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie

 

C) Serviciile anuale prestate de C. ING Solution PM S.R.L in temeiul contractului includ

 

 • Evaluarea riscurilor
 • Intocmirea planului de prevenire si protectie in urma evaluarilor de risc
Toate Drepturile Rezervate ssm-ingsolution.ro
Creare Site La Cheie