ssm.ingsolution@gmail.com  |  0744375588

Legi

LINK-URI UTILE:

·        www.protectiamuncii.ro Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

·        www.inspectiamuncii.ro Inspecția Muncii este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii .

·        www.mmuncii.ro Ministerul Muncii , Familiei și Egalității de Șanse – Sănătate și Securitate în Muncă

·        www.112.ro Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență

LEGI:

In domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt aplicabile printre altele urmatoarele prevederi legislative:

 

Nr.

crt.

Denumire

prevedere

Enunt

1.

Legea 319/2006

Legea
securitatii si sanatatii in munca

2.

H.G.1425/2006

Hotarare
de Guvern  privind aprobarea Normelor
metodologice  de aplicare a Legii
319/2006

3.

H.G.955/2010

Hotarare
de Guvern privind modificarea si completarea
H.G.1425/2006

4.

H.G.115/2004

Hotarare
de Guvern  privind stabilirea
cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie (EIP) si a conditiilor pentru introducerea lor  pe piata

5.

H.G.809/2005

Hotarare
de Guvern privind modificarea si completarea H.G.115/2004

6.

H.G. 300/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in santierele
temporare sau mobile

7.

H.G.355/2007

Hotarare
de Guvern  privind supravegherea
sanatatii lucratorilor

8.

H.G.37/2008

Hotarare
de Guvern privind modificarea si completarea H.G.355/2007

9.

H.G. 493/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

10.

H.G. 752/2004

Hotarare
de Guvern privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate in atmosfere potential
explozive

11.

H.G.971/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca

12.

H.G.1028/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

13.

H.G.1029/2008

Hotarare
de Guvern  privind stabilirea
conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

14.

H.G.1048/2006

Hotarare de Guvern privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori  a echipamentelor individuale de protectie
la locul de munca

15.

HG.1051/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in
special de afectiuni dorsolombare

16.

H.G. 1058/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential ridicat
datorat atmosferelor explozive

17.

H.G.1091/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca

18.

H.G. 1092/2006

Hotarare
de Guvern privind protectia lucratorilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca

19.

H.G. 1093/2006

Hotarare
de Guvern privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

20.

H.G. 1136/2006

Hotarare
de Guvern privind stabilirea cerintelor minime de securitate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

21.

H.G.1146/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

22.

H.G.1218/2006

Hotarare
de Guvern privind stabilirea cerintelor minime de securitate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

23.

H.G. 1875/2005

Hotarare
de Guvern privind protectia sanatatii si securitatii fata de riscurile
datorate expunerii la azbest

24.

H.G. 1876/2006

Hotarare
de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

25.

H.G.457/2003

Hotarare
de Guvern privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice

26.

O.U.G.99/2000

Ordonanta
de Urgenta privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia personelor incadrate in munca

27.

H.G.
600/2007

Hotarare
de Guvern privind
protecţia
tinerilor la locul de muncă

28.

Legea 418/2004

Lege
privind statutul profesional al medicului de medicina muncii

29.

Ord. 427/2002

Ordin
al Ministerului Sanatatii privind componenta trusei de prim ajutor

30.

O.U.G.96/2003

Ordonanta
de Urgenta privind
protectia maternitatii la locurile de munca

 

Toate Drepturile Rezervate ssm-ingsolution.ro
Creare Site La Cheie